Vertikální nárazový drtič

Tento terciální drtič se používá především pro abrazivní horninu, pro výrobu kvalitních písků a jemné dělení. Extrémně tvrdý materiál je účinně rozdrcen a opotřebení je nízké kvůli autogennímu drcení.

Minimální údržba, snadná dostupnost a málá opotřebovatelnost součástí charakterizují vertikální vypínač V / ZS. Díky „krmení“ bez víření mohou být zrnitosti 2 až 4 nebo 4 až 8 mm spolehlivě vytaženy a zpracovány. Tento drtič produkuje bezstružové, kubické koncové zrno a dosahuje výkonu 30 – 215 t / h.

Prospekty ke stažení:

SBM vertikální nárazový drtič prospekt EN,DE