PŘÍSLUŠENSTVÍ – WINDHOFF

Název Délka v mm Šířka v mm Hmotnost v kg
Kladeč pražců ASL5 3200 2240 1150
Měnič pražců ASW 1400 2500/2750 1300
Mulcher 1000 1500 880
Podbíjecí agregát AST4 900 900 800
Podbíjecí agregát AST8 2200 845
Pušl ASB 2690 2960/2650 2100-2200

Prospekty ke stažení:

Prospekt Windhoff kladeč pražců ASL5 CZ

Prospekt Windhoff měnič pražců ASW CZ

Prospekt Windhoff Mulcher CZ

Prospekt Windhoff podbíjecí agregát AST4 CZ

Prospekt Windhoff podbíjecí agregát AST8 CZ

Prospekt Windhoff pušl ASB CZ